AKT ajalugu

AKT ajalugu


AKT kui organisatsiooni juured ulatuvad eelmisesse sajandisse, mil 1905. aastal asutati Soome Sadamatööliste Liit. Algatus sadamatööliste oma ametiliidu loomiseks sündis erinevates ametiosakondades peaaegu üheaegselt 1905. aasta kevadel. Kõige konkreetsema algatuse liidu loomiseks esitas Loviisa Valko sadamatööliste ametiosakond.

Liidu asutamiskoosolek peeti 16.-18.10.1905, mil kolmeteistkümne sadamatööliste organsatsiooni esindajad said kokku tolleaegses Yrjönkatu Töölistemajas.

Soome esimene streik

Transporditöötajate ühistegevuse kohta leidub viiteid aga juba hoopis kaugemast ajaloost. Vanimad teated Soome sadamameestest on pärit 1491. aastast.
Turu vedajad ja kandjad otsustasid hakata streikima, kuna mitmed Danzigist tulnud Hansakaupmehed oleksid tahtnud maksta laevadelt kauba mahalaadimisega seotud veotöö eest vaid pool ööri rukkitündrilt. Vana taks oli aga olnud üks öör tündri pealt. Tüli jõudis minna juba päris karmiks kätte, kuid lahenes lõpuks siiski tööliste võiduga, kuna kohalikud ametivõimud ei olnud nõus veotaksi vedajate kahjuks muutma. Seda Turu sadamatüli peetakse Soome esimeseks streigiks.

SAL asutati 1948

Soome Autoalatöötajate Liit SAL ry sünnisõnad lausuti 9.9.1948. Siis käivitus tegevus transporditöötajate huvide eest. Organsatsioonilist liikumist maanteetranspordi alal oli olemas olnud  juba varem, aga mitte ülesoomelisel tasemel.

Juba liidu algusastatel pandi käima kõikide nende lepingute areng, millest koosneb ka tänasel päeval AKT peamine lepinguline tegevusväli. Algaastatega võrreldes on see muidugi tunduvalt laienenud.

Tänane AKT sündis 1970. aastal

AKT, sellisena nagu me teda täna näeme, sündis aastal 1970. Siis said SAL esindajatekoosolekul kokku Soome Autoalatöötajate Liidu, Auto- ja Transporditöötajate Liidu (1960) ning Soome Sadamatööliste liidu (1905) esindajad. Koosolekul otsustati kolm liitu ühendada. Uue organisatsiooni nimeks sai Auto- ja Transpordiala Töötajate liit ehk  Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry AKT, millest tänaseks on saanud Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.

akt

 

itf

tatsi