AKT organisatsioon

AKT organisatsioon

 

Liikmed

Liidus on 50 427 liiget (31.12.2009), kellest naisi 12 % ja mehi 88 %, kes kuuluvad ametiosakondadesse.

Ametiosakonnad

Liidus on 141 ametiosakonda

Esindajate koosolek

Esindajate koosolek koguneb iga nelja aasta tagant ja valib liidu esimehe, liidusekretäri, sekretäri ja volikogu esimehe, aseesimehed ja tegevliikmed, asendus- ja üldliikmed ja juhatuse
tegev-, asendus- ja üldliikmed.

Volikogu

Volikogusse kuuluvad volikogu esimees, I ja II aseesimees ja 37 liiget.
Juhatus

Juhatusse kuuluvad liidu esimees, liiduseksretär, sekretär ja 17 liiget.

Töökomisjon

Töökomisjon töötab juhatuse alaselt ja valmistab juhatusele asjad ette. Sinna kuuluvad esimees, liidusekretär, sekretär, juhatuse aseesimees, üks juhatuse liige ja sõna- ja kohalviibimisõigusega volikogu esimees ja liidu majandusjuhataja.

Ametiosakonnad ja komiteed

Osakonnad (16 kpl) ja komiteed (5 kpl) tegutsevad juhatuse
abidena ja valmistavad juhatusele asju ette.

akt

 

itf

tatsi