AKT organisatsioon / AKT juhtimine

AKT juhtimine


Kõrgeim otsustusvõim AKTs on iga nelja aasta tagant kokku tuleval esindajate koosolekul. Järgmine koosolek toimub aastal 2010. Esindajate koosolekute vahelisel ajal on kõrgeimaks otsustavaks organiks vähemalt kaks korda aastas kogunev volikogu, kuhu kuulub 40 esindajate koosoleku poolt valitud liiget. Liidu praktilist tegevust juhib kord kuus kogunev 20-liikmeline juhatus. Juhatusele valmistab asju ette töökomisjon.
Juhatus on nimetanud enda abiks töötajate huvide kaitsel 16 ametialasektsiooni. Sektsioonid valmistavad ette oma erialade arendamisega ja eriti töölepinguläbirääkimistega seotud asju.

AKT organisatsioon

akt

 

itf

tatsi