AKT täna

AKT täna

 

Tänaseks on AKT kujunenud arvestatavaks ametiliiduks Soomes. AKT ühendab enam kui 50 000 transpordiala professionaali. Suurimad ametirühmad on veoautojuhid, bussijuhid, laadijad, turismi-, tsisterni- ja naftatransporditöötajad. Vt. AKT erialade nimekiri siit...

Ametiühinguliikumise suurim hüpe meie ametialal toimus aastatel 1978-1982, mil ametiühingu liikmete arv tõusis lühikese aja jooksul 30 000lt 40 000le. Sellest alates on liikmete arv kasvanud tasaselt kuni tänase tasemeni.

AKT koosneb 149st osakonnast, mille suurus vaheldub mõnest liikmest kuni 3000ni. Osakonnad on peamiselt nn. üldosakonnad, mille liikmed esindavad kõiki liidu lepingualasid. Suuremates piirkondades on ka lepingualakohaseid ametiosakondasid. Meresadamate töötatel on omad ametiosakonnad. Ülesoomelisi ametiosakondasid on kaks: u. 25-liikmega Huoltamoesimiehet ry, osakond nr. 207 ning ligi 2000-liikmeline Maili ry, osakond nr. 180. AKT ametiosakonnad ...

AKT peakontor asub Helsingis Hakaniemis, koos nelja muu transpordiala ametiliiduga: Ilmailualan Unioni IAU ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Suomen Merimies-Unioni SM-U ry ja Veturimiesten liitto ry. Samassa hoones asuvad ka raudteelaste ametiühing Rautatieläisten Liitto ry, Soome ametiühingute keskliit SAK ja metallitööliste ametiühing Metallityöväen Liitto ry.

Peale peakontori on AKT:l veel 11 piirkonnabürood: Helsingis, Joensuus, Jyväskyläs, Kotkas, Lahtis, Oulus, Poris, Rovaniemes, Tamperes, Turus ja Vaasas.  AKT piirkonnabürood ...

Ametiühingu liikmeid teenendab 67 töötajat, kellest 34 on ametiühingufunktsionärid ja 33 kontoritöötajad.

akt

 

itf

tatsi