extranet / Liikmetele

Liikmetele

Liikmete extranetti sisselogimine

Kirjuta kasutajatunnuseks oma liikmenumber, mille leiad AKT liikmekaardilt, ja parooliks oma isikukoodi 4 viimast märki (tähemärgid SUURTE TÄHTEDEGA).

Näiteks
1007200136
240D

SISENE SIIT

Kui sisselogimine ei õnnestu, küsi abi telefonil 09-613 110/AKT keskus


Usaldusisik ja töökaitsevolinik

Usaldusisikutele ja töökaitsevolinikele (va ase-usaldusisik ja asetöökaitsevolinik)
mõeldud extranetti sisenemine toimub smuti nagu liikmete extranetti siseneminegi. Valikusse lisanduvad usaldusisikutele ja töökaitsevolinikele mõeldud valikud.

Ametiosakond

Ametiosakondadele mõeldud extranetti võivad siseneda osakonna esimees, ase-esimees, sekretär ja laekur. Sisenemine toimub samuti nagu liikmete extranetti siseneminegi. Valikusse ilmuvad ametiosakondadele mõeldud valikud.

akt

 

itf

tatsi