Kollektiivlepingud / Päevarahad

Päevarahad

AKT kollektiivlepingu päevarahad

Veoautoala ja bussipersonali puudutavad kollektiivlepingud

Veoautoalal koguneb päevaraha kollektiivlepingu § 18 järgi ja bussialal § 16 järgi. Päevaraha on hüvitis selle eest, et töötajal pole olnud võimalik süüa oma põhipaikkonnas. Sellest loe täpsemalt liikmelehekülgedelt...

Kui töötajal pole olnud 10 tunni jooksul võimalik süüa oma põhipaikkonnas, makstakse talle osapäevaraha 12,60 €.

Kui töötajal pole olnud 24 tunni jooksul võimalik süüa oma põhipaikkonnas, makstakse talle täispäevaraha 28,10 €.

Kui töötajal pole olnud 24 tunni jooksul võimalik süüa oma põhipaikkonnas ja ta peab üle 12 tunni kestva ööpäevase puhkuse võõras paikkonnas, makstakse talle kõrgendatud päevaraha 35 € (määrus ei puuduta bussipersonali kollektiivlepingut).


Terminaliala puudutav kollektiivleping/Ekspediitoriala laoterminali- ja sadamatöötajaid puudutav kollektiivleping

Kui töötaja on oma tööülesannete tõttu sunnitud viibima teises paikkonnas ega pääse sealt ööseks koju, makstakse talle lisaks majutus- ja reisikuludele ka riigi reisimisjuhendile vastav päevaraha.

osapäevaraha 16,00 €
täispäevaraha 35,00 €

Kui töötaja lahkub tööülesannete tõttu ajutiselt terminalist või laost ega pääse sealt sööma koju ega terminali või lattu, makstakse talle söögiraha summas 8,75 €.

Bussijaamade kollektiivleping

Reisimiskulud hüvitatakse vastavalt Matkahuolto reisimiseeskirjale.

Remonditöökodade kollektiivleping

Vastavalt kollektiivlepingule (§ 15 punkt c): täispäevaraha 35,00 €,  osapäevaraha 16,00 € ja öösõiduraha 10 €.


Tsisterni- ja naftatranspordiala ning nendega seotud tegevusalade kollektiivleping

Kollektiivlepingu § 18 punkt 1 protokollimärge 1, punkt 2 ja protokollimärge.
Juhul, kui töötaja on tööandja nõudel sunnitud ööbima (24 tunnine periood) väljaspool oma töökohta, makstakse talle täispäevaraha 35,00 €.

Kui töötajal pole võimalik süüa oma töökohas ega kodus, makstakse talle osapäevaraha, mille suurus on 12,60 €.  Kui takistus kestab 20 tundi, makstakse talle osapäevaraha kaks korda.

Kaubanduse automeeste ja toiduaineteala automeeste kollektiivleping

Kollektiivlepingu  § 10.
Kui töötajal pole olnud 10 tunni jooksul võimalik süüa oma kodupaikkonnas, makstakse talle osapäevaraha 14,50 €. Osapäevaraha makstakse iga 10 tundi kestnud perioodi pealt.

Kui töötaja on sunnitud ööbima võõras paikkonnas ja tööandja ei ole korraldanud talle tasuta majutust, makstakse töötajale 32,40 €.

Trükitööstuse automeeste kollektiivleping

Trükitööstuse automeeste kollektiivlepingu § 29 punkti 3 järgne osapäevaraha suurus on 13 €.

akt

 

itf

tatsi