Koolitus

Koolitus

 

AKT ja ametiosakonnad koos liiduga korraldavad oma liikmetele mitmesugust koolitust.

Koolituste teemaks on mh erinevate alade kollektiivlepingud, töö- ja puhkuseseadusandlus, koorma kinnitamist puudutavad normid ning sõidu ja puhkuse normid. Liit toetab ka mitmesuguseid Työväen Sivistysliitto TSL poolt korraldatud kursusi, kus treenitakse näiteks kirjutus- ja kõneoskust. Usaldusisikutele ja töökaitsevolinikele on olemas omaette koolitusprogramm, nagu ka ametiosakondade toimkondade liikmetele. Koolitused on liikmetele tasuta.

Loe lisaks liikmelehekülgedelt...

akt

 

itf

tatsi