Puhkusetoetused

Puhkusetoetused


AKT on Soome ametiühingute puhkuseorganisatsiooni (Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL) liige.

SAL on üldkasulik sotsiaal- ja terviseala organisatsioon, mille eesmärgiks on tegutseda koostöös ametiühingutega üldise rahvatervise edendamiseks. SAL sõlmib igal aastal kokkuleppeid Soome raha-automaatide ühinguga (RAY) erinavate subsideeritud puhkuste võimaldamiseks.

Liidu liikmena on ka sinul õigus taotleda SAL poolt korraldatud puhkusesoodustusi erinevates Soome puhkekohtades. Lisainfot liikmete puhkusesoodustusest leiad netiaadressil www.salry.net

Raha-automaatide ühingu RAY poolt finantseeritud SAL-puhkusetoetust on võimalik taotleda terviseremondiks või peretervisepuhkuseks.

Terviseremondi puhkus

Terviseremont on aktiivses tööelus osalevatele täiskasvanutele mõeldud 5-7 päeva kestev puhkus, mille eesmärgiks on aidata säilitada head töötervist ja edendada tööl jaksamist.
Terviseremondi puhkuse juurde kuuluvad alati ka tervisetestid, igapäevane tervisenõustamine kogu puhkuse ajal, juhendatud sporditegevus ja personaalne harjutusprogramm koju kaasavõtmiseks.

Poole asta pärast on terviseremondis osalejal võimalus minna järelkontrolli, kahepäevasele ”tervisetrehvile”. Tervisetrehvil kontrollitakse tervislik seisukord uuesti üle ning vajaduse korral vaadatakse kodune harjutusprogramm veelkord läbi ja tehakse selles tarvilikud muudatused vastavalt tervisekontrolli tulemustele.

Terviseremondi puhkus 2010

Peretervisepuhkus

Peretervisepuhkus on viie päeva pikkune täis-ülalpidamisega puhkus lastega peredele. Puhkuse juurde kuuluvad tervisetestid, tervisenõustamine täiskasvanutele, juhendatud spordiprogramm ning vaba-aja üritused kogu perele. Täiskasvanutele ning eri-ealistele lastele on eraldi programmid.

Peretervisepuhkus 2010

Samuti on võimalik taotleda Lomaliitto ja Perhelomat puhkusetoetust.


akt

 

itf

tatsi