Töökaitse

Töökaitse

 

Töökaitse eesmärk hoolitseda selle eest, et töötajate tervis ja töövõime säiliks kuni pensionieani. Soome töökaitseseadusandlus on koostatud seda eesmärki silmas pidades.  Tööandja peab tegema kõik temast oleneva, et kaitsta töötajat tööõnnetuste eest. Tööandja peab hoolitsema ka selle eest, et töötaja tervis töö tõttu ei nõrgeneks.

AKT töökaitsealase tegevuse aluseks on AKT töökeskkonnaprogramm 2006-2010. Programmiga võib tutvuda liikmelehekülgedel. Liit paneb rõhku eriti õnnetuste ärahoidmisele ning riskide vähendamisele töökohtadel.

Loe veel töökaitsest liikmelehekülgedelt...

akt

 

itf

tatsi