Töösuhteküsimused

Töösuhteküsimused

 

AKT usaldusisikud, ametiosakonnad, piirkonnabürood ja peakontori töötingimuste ja organisatsiooni osakond annavad liikmetele nõu ja abi töösuhte ning töötingimuste kollektiivlepingu tõlgendamist puudutavates küsimustes.

Loe lisaks tähtsat infot töösuhtest tulenevate erimeelsuste lahendamise kohta liikmelehekülgedelt...

akt

 

itf

tatsi