Töötukassa

Töötukassa

 

Üldine info töötukassa kohta

Transpordiala töötukassasse kuuluvad Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Suomen Merimies-Unioni ry lepingualade töötajad. Liikmed kuuluvad 141 erinevasse osakonda üle Soome.
Töötukassade tegevust reguleerib Töötukassa- ja töötuskindlustusseadus ning lisaks muudele seadustele kassa omad reeglid. Töötukassa reeglid ja korraldused kinnitab sotsiaal- ja tervishoiuministeerium. Töötukassade tegevuse üle teostab järelvalvet Soome kindlustusjärelvalveamet.

Kassa asukoht on Helsingis ja tegevuspiirkond hõlmab kogu Soomet.

Töötukassa juhtorganiteks on kassa koosolek ehk esindajate koosolek, mis koguneb iga nelja aasta tagant ning kassa volikogu, mille põhikirjajärgsed koosolekud on kevad- ja sügiskoosolek. Kassa juhatuse koosolekuid korraldatakse vastavalt vajadusele.

Lisainfot töötuskindlustuse kohta saad liikmelehekülgedelt...Töötukassa kontaktandmed

Kuljetusalan Työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 3-5, katutaso, Helsinki
PL 65, 00531 Helsinki

Kassa kontor on avatud:
Argipäeviti kl 8.30 - 16.00
Suvel kl 8.00 - 15.30 (aprill-august)
Suvereedeti 8.00 - 14.30 (aprill-august)

Maksete käsitlejate valvetelefonid:

Tel. (09) 613 111
Fax (09) 6131 1333

Kassa telefonivalve toimub esmaspäevast reedeni kl 9-12 tel (09) 613 111.

Taotluste keskmine käsitlemisaeg on praegu 1 nädal alates päevarahataotluse kassasse saabumisest.

Piirkonnabürood

akt

 

itf

tatsi