Näin haet etuutta / Ansiopäivärahan hakeminen / Ansiopäivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan aina TE-toimiston kanssa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, vaikka sinulla ei olisi työttömänä ollessasi siihen oikeutta omavastuuajan, korvauksettomasta määräajan tai työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen vuoksi.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttavaa työtoiminta

 

Lisätietoa:

Työllistymistä edistävät palvelut

TE-toimisto | Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus


Hakemuksen täyttö

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jos haet päivärahaa ensimmäistä kertaa, käytä verkkopalvelussa ansiopäivärahahakemusta. Jatkossa, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, voit käyttää sovitellun päivärahan hakemiseen verkkopalvelussa ansiopäivärahan jatkohakemusta (muutettava). Lisätietoa verkkopalvelun eri hakemustyypeistä löydät täältä.

Merkitse päivärahahakemukseen osallistumispäivien kohdalle verkkopalvelussa TE-palvelu. Tuntitietoja ei tarvitse merkitä osallistumispäiviltä työtunnit -sarakkeeseen. TE-toimisto toimittaa kassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää.

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, on siitä ilmoitettava kassalle päivärahahakemuksessa. Valitse silloin poissaolopäivän kohdalle verkkopalvelussa poissa TE-palvelusta ja kirjoita syy selvitys-kenttään (esim. työhaastattelu, työkyvyttömyys tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaus).

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa, kulukorvausta ja korotettua kulukorvausta ei tarvitse hakea erikseen, vaan ne maksetaan automaattisesti, mikäli sinulla on niihin oikeus. Oikeus korotuksiin tutkitaan TE-toimistossa ja kassa saa siitä tiedon työvoimapoliittisessa lausunnossa.

akt

 

itf

tatsi