Hakemuksen liitteet

Ansiopäivärahan hakijan on annettava kassalle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteesi vaikuttavia muutoksia, niistä on ilmoitettava kassaan viipymättä.

 

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:


 • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloehtoviikolta

  • Jos sinulla on ollut työttömyyttäsi edeltävän 26 viikon aikana useita työsuhteita, tulee sinun toimittaa palkkatodistus jokaisen työsuhteen osalta erikseen.
  • Jos sinulla ei ole ollut yhtään työssäoloehtoon luettavaa viikkoa 30.12.2013 alkaen, sinun tulee toimittaa palkkatodistus vähintään 34 kalenteriviikolta (työssäoloehto lyheni 1.1.2014 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon).
  • Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha/lomaltapaluuraha, lomakorvaus, työsuhteen päättyessä maksetut ylimääräiset erät ja mahdolliset palkattomat ajat. Jos palkkatodistuksen ajanjaksoon sisältyy alle 18-tuntisten kalenteriviikkojen palkkaa, on nämä kalenteriviikot ja niiden palkat eriteltävä erikseen.
  • Suosittelemme, että pyydät työnantajaasi täyttämään palkkatodistuksen työttömyyskassaa varten, jonka täyttöohjeet löytyvät täältä.

   

 • Työsopimus ainakin silloin, jos määräaikainen työsuhteesi on päättynyt tai sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai työaikaasi on lyhennetty lomautuksella. Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty, toimita sen sijaan työnantajan laatima kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

 • Työtodistuksen kopio

 • Irtisanomisilmoituksen kopio

  • työnantajan antama, jos sinut on irtisanottu tai oma, jos olet itse irtisanoutunut

 • Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu

 • Verotuspäätös selvitysosineen viimeksi vahvistetusta verotuksesta, jos sinulla on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa

 • Päätös ja viimeinen maksukuitti sosiaalietuudesta, joka vaikuttaa päivärahaan, esimerkiksi lasten kotihoidontuesta (myös puolison saamasta). Katso täältä lista sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan.

 • Verokortti, jos olet hakenut muutosverokortin etuutta varten. Huomioithan, että voit tilata muutosverokortin Omavero-palvelun kautta suoraan kassalle. Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta.

 • Jäsenmaksut kuntoon. Tarkista liittosi jäsenrekisteristä (tai kassasta, jos olet kassan yksilöjäsen), että jäsenmaksusi ovat kunnossa. Jos olet maksanut jäsenmaksut itse eli et ole työnantajaperinnässä, liitä hakemukseen viimeinen jäsenmaksun maksukuitti.

 

Mikäli haet soviteltua päivärahaa tai olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa tai aloitat määräaikaisen tai osa-aikaisen työn, toimita kassalle lisäksi:

 • Kopio työsopimuksesta tai työnantajan kirjallinen selvitys työn keskeisistä ehdoista

 • Palkkalaskelma hakemusjakson eli palkkajakson aikana tehdyn työn palkasta

akt

 

itf

tatsi