Näin haet etuutta / Ansiopäivärahan hakeminen / Päivärahan maksaminen

Päivärahan maksaminen

Ansiopäivärahaa maksetaan jälkikäteen hakujaksojen mukaisesti enintään viideltä päivältä viikossa.

Ensimmäisestä päivärahahakemuksesta voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää tai viittä työtöntä päivää vastaava aika, jolloin henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Lisää tietoa omavastuuajasta löydät täältä.

Voit seurata hakemusten käsittelytilannetta kätevästi kassan verkkosivujen etusivun Ajankohtaista-palstalta. Arkipäivisin päivitettävästä Käsittelyaika-tiedotteesta näet minä päivänä saapuneet hakemukset on otettu kassassa käsittelyyn.

Käsittelemme kaikki hakemukset ilman aiheetonta viivytystä, eikä käsittelyn kiirehtiminen ole mahdollista. Pyydämme, että hakemuksen käsittelytilannetta ei tiedustella puhelimitse, jotta voimme keskittyä hakemusten käsittelyyn. Oman hakemuksesi saapumispäivän voit tarkistaa verkkopalvelun käsittelyseurannasta.

Kokonaan työttömien ja lomautettujen jatkohakemukset ovat maksussa nopeimmillaan 2-3 arkipäivän kuluttua.

Jotta hakemuksesi käsittely olisi mahdollisimman nopeaa, täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että hakemuksen mukana on kaikki tarvittavat liitteet. Täydennä hakemustasi mahdollisimman pian, jos huomaat lähettäneesi hakemuksen puutteellisena.

Jäsenmaksujesi on oltava kunnossa ennen kuin kassa voi maksaa sinulle päivärahaa. Päiväraha maksetaan hakijan pankkitilille.

 

Ansiopäivärahan verotus

Ansiopäiväraha on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Lue lisää verotuksesta täältä.

 

Perinnät

Ansiopäiväraha on ulosottokelpoinen toimeentuloetuus. Kassa pidättää ja maksaa ansiopäivärahasta ulosottoviranomaiselle sen määräämän osuuden. Ansiopäivärahan saajalle jää päivärahasta maksettavaksi oikeusministeriön vuosittain vahvistaman suojaosuuden suuruinen osuus.

Jos jäsenelle on maksettu toimeentulotukea odotettavissa olevaa ansiopäivärahaa tai muuta kassan maksamaa etuutta vastaan, on kassan maksettava etuus ennakkoa vastaavalta osalta takaisin kunnan toimielimelle.

Jos Kela on maksanut elatustukea elatusvelvollisen laiminlyötyä elatusavun maksamisen, on työttömyyskassan maksettava elatusvelvollisen jäsenen ansiopäivärahaan sisältyvä lapsikorotus Kelalle.

akt

 

itf

tatsi