Näin haet etuutta / Ansiopäivärahan hakeminen / Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen

Sovitellun ansiopäivärahan hakeminen

Sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan seuraavissa tilanteissa:

  1. Teet osa-aikatyötä tai useampia osa-aikatöitä.
  2. Olet työllistynyt enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.
  3. Päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta.
  4. Sinulla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.
  5. Jos työntekosi on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole vaikutusta sinun työehtoihisi tai työoloihisi.

 

Lue lisää sovitellun ansiopäivärahan edellytyksistä, suuruudesta ja sovittelussa huomioon otettavista tuloista täältä.

 

Soviteltua päivärahaa haetaan aina takautuvasti joko neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Katso alta tilanteeseesi sopiva hakujakso:

Osa-aikatyötä ja enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tekevät

Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaasi tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla. Hakujaksosi määräytyy tällöin palkanmaksukautesi mukaan.

Useampaa osa-aikatyötä tekevät

Jos teet useampaa eri osa-aikatyötä samanaikaisesti, ja niissä on eripituiset palkanmaksujaksot, voit tiedustella sinun tilanteeseesi parhaiten sopivaa hakujaksoa kassasta.

Lomautetut

Lomautettujen työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, tulee sinun hakea päivärahaa palkanmaksujaksoittain, mutta kuitenkin niin, että täytät hakemuksen palkanmaksujakson päättymistä seuraavaan sunnuntaihin.

 

Hakemuksen täyttö

Kun haet päivärahaa ensimmäistä kertaa, käytä verkkopalvelussa ansiopäivärahahakemusta. Jatkossa, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, voit käyttää sovitellun päivärahan hakemiseen verkkopalvelussa ansiopäivärahan jatkohakemusta (muutettava). Lisätietoa verkkopalvelun eri hakemustyypeistä löydät täältä.

Merkitse hakemukseen jokaisen työpäivän kohdalle ”työssä” ja tehdyt työtunnit. On erittäin tärkeää, että ilmoitat kaikki tekemäsi työtunnit päivärahahakemuksessasi ja että ne täsmäävät palkkatietoihin merkittyihin työtunteihin. Muista merkitä myös ns. pekkasvapaat hakemukseen. Jos et ilmoita kaikkia työtuntejasi päivärahahakemukseesi, hakemuksesi käsittely viivästyy lisäselvityspyyntöjen vuoksi.

Jos olet aikaisemmin hakenut ansiopäivärahaa 4 viikon jaksoissa ja uuden osa-aikatyösi palkanmaksujakso on aina kalenterikuukausittain, toimi näin:

Kuvitellaan, että aloitat osa-aikatyön keskiviikkona 14.9.2016. Jos viimeinen neljän viikon hakujaksosi on päättynyt sunnuntaina 11.9.2016, täytä seuraava hakemus poikkeuksellisesti ajalta ma 12.9.2016 – pe 30.9.2016. Kirjoita hakemukseen jokaisen työpäivän kohdalle ”työssä” ja tehdyt työtunnit. On erittäin tärkeää, että ilmoitat kaikki tekemäsi työtunnit päivärahahakemuksessasi, ja jos sinulla on ollut esimerkiksi ns. pekkasvapaita, muista merkitä myös ne hakemukseen.  Mikäli et ilmoita kaikkia tekemiäsi työtunteja päivärahahakemukseen, hakemuksesi käsittely viivästyy lisäselvityspyyntöjen vuoksi.Toimita hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksestasi ja syyskuun palkkalaskelmasta.

Hae jatkossa soviteltua ansiopäivärahaa kalenterikuukausittain eli täytä seuraava hakemus siis ajalta 1.10.2016–31.10.2016 ja liitä liitteeksi lokakuun palkkalaskelma.

 

Hakemuksen liitteet

Lähetä aina hakemuksen liitteenä:

  • Palkkatiedot haettavaa jaksoa vastaavalta ajalta.

    • Tulot huomioidaan ansaintajakson mukaan. Vaikka tulosi jäisivät alle 300/279 euron suojaosan, toimita silti aina palkkatietosi kassalle. Työttömyyskassa tutkii palkkalaskelmasta suojaosan käytön ja seuraa työssäoloehdon täyttävien viikkojen kertymistä.

 

Liitä ensimmäiseen hakemukseen lisäksi:

  • Kopio työsopimuksesta, josta ilmenevät työsuhteen keskeiset ehdot.

 

Muista myös ilmoittaa osa-aikatyöstäsi TE-toimistoon ja maksaa jäsenmaksu osa-aikatyösi tuloista – kassa hoitaa puolestasi jäsenmaksun perinnän sovitellusta ansiopäivärahasta.

akt

 

itf

tatsi