Näin haet etuutta / Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista.

Varmista, että liikkuvuusavustushakemuksesi on kassalla viimeistään työsuhteen alkamista edeltävänä päivänä. Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää edes painavasta syystä, mikäli työsuhde on ehtinyt alkaa ennen hakemuksen saapumista kassalle.

Liikkuvuusavustuksen hakijan on annettava kassalle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu liikkuvuusavustusoikeuteesi vaikuttavia muutoksia, niistä on ilmoitettava kassaan viipymättä.

 

Liikkuvuusavustusta haetaan liikkuvuusavustushakemuksella.

Liikkuvuusavustushakemus

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Löydät hakemuslomakkeen myös Netta-verkkopalvelusta.

 

Liikkuvuusavustushakemuksen käsittelyyn tarvittava liite:


Mikäli et ole allekirjoittanut työsopimusta (työsopimusmalli) ennen työsuhteen alkamista, voit toimittaa sen kassalle myöhemmin. Huolehdi silti, että liikkuvuusavustushakemus saapuu kassalle ennen työsuhteen alkamista ja lähetä työsopimuksen kopio hakemuksen liitteeksi myöhemmin.

 

Voit toimittaa hakemuksen kassalle kätevimmin Netta-verkkopalvelun kautta:

  • täytä hakemus sähköisesti (tai tulosta hakemus ja täytä se käsin)
  • tallenna hakemus omalle päätelaitteellesi
  • toimita hakemus kassalle Netan kautta Hakemusten liitteet -toiminnon kautta (Hakemukset-välilehdellä)

 

Voit toimittaa hakemuksen kassalle myös postitse, mutta muista siinä tapauksessa, että hakemuksen tulee olla perillä kassalla viimeistään työsuhteen alkamista edeltävänä päivänä (lähetyspäivä ei ole merkityksellinen, vaan kassalle saapumispäivä).

akt

 

itf

tatsi