Hakemukset ja liitteet

Voit lähettää kaikkien etuuslajien (ansioturva ja vuorottelukorvaus) ensimmäisen hakemuksen sekä sen jälkeiset jatkohakemukset liitteineen sähköisesti työttömyyskassaan. 
 
Valitse lähetettävä hakemuslomake huolellisesti otsikon Sähköiset hakemukset alta.

1. Ansiopäivärahahakemus: jos olet hakemassa päivärahaa ensimmäistä kertaa
2. Ansiopäivärahan jatkohakemus (ei muutettava): jos olet kokonaan työtön ja haet päivärahaa koko hakujaksolta eli 4 viikolta tai kuukaudelta.
3. Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettava): jos haet soviteltua päivärahaa tai kokonaan työttömän päivärahaa normaalia hakujaksoa lyhyemmältä ajalta (oltava aina perusteltu syy kuten työn tai koulutuksen alkaminen).
4. Muiden etuuslajien hakeminen onnistuu omilla lomakkeillaan.

Jatkohakemuksia ei voi lähettää, jos edellisestä maksusta on kulunut yli kolme kuukautta tai edellinen maksu on muuta etuutta kuin ansiopäivärahaa. 'Ei muutettavaa' hakemusta ei voi myöskään lähettää ennen hakujakson viimeistä päivää.

Joissakin lomakkeissa on pakollisia kenttiä. Puuttuvista tiedoista ilmoitetaan hakemuksen yläosassa punaisella tekstillä.


 

Hakemuksen liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja

Kun haet päivärahaa ensimmäistä kertaa Ansiopäivärahahakemus -lomakkeella tai soviteltua päivärahaa Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettava) -lomakkeella, hakemuksessa tarvitaan aina myös liitteitä.

Tallenna liitteet omalle tietokoneellesi pdf-muodossa. Jokaiseen hakemukseen voit lisätä enintään 5 liitettä:

1. klikkaa painiketta Lisää uusi liite
2. valitse pudotusvalikosta liitetiedoston tyyppi
3. klikkaa painiketta Valitse tiedosto. Hae liitetiedosto oman tietokoneesi hakemistosta.

Lisää liitteitä voi lähettää painamalla uudestaan Lisää uusi liite -painiketta. Jos liitteitä on enemmän kuin 5 kappaletta, voit lähettää niitä lisää (5 kappaleen erissä) kohdasta Sähköiset liitteet ilman hakemusta.

Nopein jatkohakemus maksussa jopa kahdessa päivässä

Jos olet kokonaan työtön, nopein tapa hakea päivärahaa verkkopalvelun sähköinen lomake Ansiopäivärahan jatkohakemus (ei muutettava).

Ansiopäivärahan jatkohakemus (ei muutettava) -lomake aukeaa valmiiksi esitäytettynä työttömyyskassan maksatusjärjestelmän tietojen mukaisesti joko neljän viikon tai kuukauden ajalta. Hakemuksen lähettämiseksi täytyy vain painaa Allekirjoita ja hyväksy -painiketta. Onnistuneen lähetyksen jälkeen ruudulle ilmestyy teksti "Hakemus on vastaanotettu". Täytetyn lomakkeen voi itselleen myös tulostaa.

Ansiopäivärahan jatkohakemus (ei muutettava) -lomake on nopeampi kuin muiden hakemusten käsittely, koska se käsittellään automaattisesti. Jatkohakemus, joka on saapunut työttömyyskassalle esim. ma klo 12.00 mennessä, on maksussa saman viikon keskiviikkona. Perjantaina klo 12.00 mennessä tullut hakemus on maksussa seuraavan viikon tiistaina.

Edellä mainittu aikataulu ei koske hakemuksia, jotka verkkopalvelun käyttöongelman tai muun syyn vuoksi saapuvat kassalle aikarajojen jälkeen postitse tai faksilla.Hakemuksen lähettäminen ei onnistu?

Kun painat hakemuslinkkiä, näytölle saattaa ilmestyä seuraava teksti:

Esitäyttöä ei voi tehdä, koska:
- Sinulle ei ole vielä maksettu hakemaasi etuutta tai
- Edellisestä maksetusta etuuspäivästä on yli kolme kuukautta tai
- Hakuajan loppupäivä on suurempi kuin kuluva päivä tai
- Sinulle on viimeisen maksun jälkeen annettu kielteinen päätös ilman loppupäivää

Todennäköisimmät syyt virheilmoitukseen ovat:

1. Olet lähettämässä hakemusta ennen hakujakson viimeistä päivää
2. Edellisestä maksusta on kulunut yli kolme kuukautta


 

akt

 

itf

tatsi