Lähetä sähköinen sovitellun päivärahan hakemus

Sovitellun päivärahan hakemuksen voi lähettää liitteineen työttömyyskassalle myös sähköisesti.

1. Käytä lomaketta Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettava).
2. Valitse hakujakso kalenterista
3. Laita merkki kohtaan Töitä hakujakson aikana
4. Merkitse hakemuksen toiselle sivulle työpäivät ja -tunnit.
5. Liitä palkkalaskelmat ja muut liitteet pdf-tiedostoina hakemukseen

Liitteet tulee tallentaa omalle koneelle pdf-tiedostoiksi ja lisätä Lisää uusi liite -painikkeella hakemukseen. Jos liitteitä on enemmän kuin viisi, voit lähettää niitä viiden kappaleen erissä verkkopalvelun toiminnolla Liitteet ilman hakemusta. Toiminto löytyy sähköisten hakemusten luettelon alapuolelta.

Vaikka hakemuksen lähettäisikin sähköisesti, liitteet voi yhä lähettää perinteisen postin välityksellä. Hakemusta ei voida kuitenkaan käsitellä ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot ovat työttömyyskassalla.
  

akt

 

itf

tatsi