Aktiivimalli

Aktiivimalli tulee voimaan 1.1.2018 lukien. Aktiivimallissa työttömien aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän kausissa.

Koska työttömyyskassa joutuu seuraamaan etuuden hakijan aktiivisuutta 65 maksupäivän kausissa, tulee seuranta pidentämään käsittelyaikoja.

Aktiivisuudeksi lasketaan:

  • palkkatyö
  • yritystoiminta
  • työllistymistä edistävä palvelu
  • muu työpaikalla toteutettava palvelu

 

Tarkastelujakson aikana palkkatyötä pitäisi olla sen verran, että se yhden kalenteriviikon aikana tehtynä kerryttäisi työssäoloehtoa, ansaita yritystoiminnassa vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävästä kuukausiansiosta, osallistua työllistymistä edistävään palveluun vähintään viiden päivän ajan tai osallistua muuhun työpaikalla toteutettavaan palveluun viiden päivän ajan.

Mikäli henkilö ei ole osallistunut aktiivitoimenpiteisiin tarkastelujakson aikana, alenee seuraavan 65 maksupäivän jakson päiväraha 4,65 %:lla.

Aktiivisuuden tarkastelu alkaa alusta, mikäli henkilö on yhdenjaksoisesti kokoaikatyössä yli kahden viikon ajan, työllistyy päätoimisesti yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan tai mikäli hänellä on ollut korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite.

Aktiivimalli ei koske niitä henkilöitä, jotka saavat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman vuoksi, toimivat omaishoitajina tai perhehoitajina, odottavat eläkelaitokselta työkyvyttömyyseläkepäätöstä, kuntoutustukipäätöstä tai osatyökyvyttömyyseläkepäätöstä.

akt

 

itf

tatsi