Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan 1.1.2017 alkaen viideltä päivältä viikossa 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä.

Työttömyysetuutta ei myönnetä työnhakijalle, joka ei ole täyttänyt 17 vuotta. Työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta.


Perustilanteessa enimmäismaksuaika on 400 päivää. Hakijan tilanteesta riippuen enimmäismaksuaika voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää. Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa (400 päivää / 5 = 80 viikkoa).

Jos ansiopäivärahan enimmäismaksuaikasi on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää. Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, enimmäismaksuaika määräytyy uuden lainsäädännön mukaan.

 

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti:

Työhistoria*

Ikä

Enimmäiskesto

Enintään kolme vuotta-300 päivää
Yli kolme vuotta-400 päivää
Vähintään viisi vuottaVähintään 58 vuotta500 päivää
* Työhistoriaan voidaan huomioida vain 17-vuotiaana tai myöhemmin tehty työ

 

Enimmäismaksuajan täyttyminen

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy Kelan verkkosivuilta: Työmarkkinatuki

 

Laskurin nollaus

Voit nollata enimmäiskestolaskurin täyttämällä työssäoloehdon uudelleen. Aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta.


Lisäpäiväoikeus

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä seuraavissa tilanteissa:

 

Lisäpäivät vuosina 1950–1954-synteneille

Jos vuosina 1950–1954 syntynyt henkilö täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

 

Lisäpäivät vuonna 1955–1956 tai sen jälkeen syntyneille

Jos vuosina 1955–1956 tai sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

 

Lisäpäivät vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneille

Jos vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Mahdollisuus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana

Vuosina 1950–1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana.


Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot:

  • syntynyt vuosina 1950-1957
  • täyttänyt 62 vuotta
  • saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

akt

 

itf

tatsi