Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Korotettu ansio-osa

Korotettu ansio-osa

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna määräajalle, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Korotettua ansio-osaa maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

 

Korotetun päivärahan suuruus

Voit arvioida korotetun ansio-osan vaikutuksen päivärahaasi päivärahalaskurin avulla.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078,00 € vuonna 2017), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja korotusosalla (4,74 € vuonna 2017) korotetun peruspäivärahan suuruinen.

 

 


 

Pitkän työuran päättyessa maksettava korotettu ansio-osa poistuu

1.1.2017 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä pitkän työuran (20 vuoden) jälkeen 90 päivältä maksettava korotusosa ja korotettu ansio-osa poistuvat kokonaan. Pitkän työuran perusteella voidaan kuitenkin maksaa korotusosaa 30.6.2017 asti, jos työsuhde on päättynyt viimeistään 31.12.2016.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 90 päivältä, jos

  • sinulle on kertynyt vähintään 20 vuoden työhistoria
  • olet ollut palkansaajan työttömyyskassan jäsen vähintään viisi vuotta
  • työsopimuksesi on irtisanottu ja
  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.

akt

 

itf

tatsi