Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Korotettu ansio-osa

Korotettu ansio-osa

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna määräajalle, jos sinulla on riittävä työhistoria tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 90 päivältä, jos

  • sinulle on kertynyt vähintään 20 vuoden työhistoria
  • olet ollut palkansaajan työttömyyskassan jäsen vähintään viisi vuotta
  • työsopimuksesi on irtisanottu ja
  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä.


Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä, jos palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

 

Korotetun päivärahan suuruus

Voit arvioida korotetun ansio-osan vaikutuksen päivärahaasi päivärahalaskurin avulla.

Korotettu ansio-osa on 58 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan
(3 104,60 € vuonna 2016), ansio-osa on ylimenevältä osalta 35 %.

Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja korotusosalla (4,78 € vuonna 2016) korotetun peruspäivärahan suuruinen.

akt

itf

tatsi