Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Kuka saa ansiopäivärahaa?

Kuka saa ansiopäivärahaa

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön taikka välillisesti lakon tai työsulun johdosta joutunut työttömäksi, eikä työriidan tarkoituksena ole aikaansaada muutoksia myös omiin työ- ja palkkasuhteisiisi
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).
  • olet työkykyinen sekä työmarkkinoiden käytettävissä

 

Päivärahaan oikeutettu henkilö voi olla kokonaan työtön, lomautettu, osa-aikatyötä tekevä, sivutoiminen yrittäjä tai lyhytkestoista (alle kaksi viikkoa) yritystoimintaa harjoittava henkilö.

 

Ilmoittautuminen TE-toimistoon

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

Työnhaku tulee ensisijaisesti aloittaa TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Verkkopalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. TE-palvelujen ohje asiointiin: Näin asioit kanssamme. TE-toimistossa voi aloittaa työnhaun silloin, kun verkkopalvelun käyttö ei onnistu.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Ilmoittautumisen jälkeen arvioit yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa palvelutarpeesi ja laaditte suunnitelman, jossa sovitaan, miten etsit työtä ja miten TE-toimisto voi tukea sinua työnhaussa.

Tarkempaa tietoa saat osoitteesta http://www.te-palvelut.fi.
akt

 

itf

tatsi