Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Päivärahan suuruus

Päivärahan suuruus

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista.

Voit arvioida päivärahasi suuruuden päivärahalaskurin avulla.

 

  • Perusosa on vuosittain vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen, 32,68 €/pv vuonna 2016.

 

  • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3104,60 € vuonna 2016), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20%.

 

  • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta, enintään kuitenkin kolmesta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2016 yhdestä lapsesta 5,27 €, kahdesta lapsesta 7,74 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,98 €.

 

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Jos henkilöllä on oikeus korotettuun ansio-osaan, voi täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen olla enintään yhtä suuri kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka.

 

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.

 

Ansiopäivärahan suuruus 1.1.2016 alkaen

Perusosa 32,68 €

Ansio-osa
3104,60 € asti 45 % ja tämän ylimenevästä osasta 20 %

Korotettu ansio-osa
3104,60 € asti 58 % ja tämän ylimenevästä osasta 35 %

Lapsikorotus/päivä/€
1 lapsi 5,27 €; 2 lasta 7,74 €; 3 tai enemmän 9,98 €

Ansiopäivärahan suuruus 1.1.2015 alkaen

Perusosa 32,80 €

Ansio-osa
3116,00 € asti 45 % ja tämän ylimenevästä osasta 20 %

Korotettu ansio-osa
3116,00 € asti 58 % ja tämän ylimenevästä osasta 35 %

Lapsikorotus/päivä/€
1 lapsi 5,29 €; 2 lasta 7,77 €; 3 tai enemmän 10,02 €.

akt

itf

tatsi