Tietoa etuuksista / Ansiopäiväraha / Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttavaa työtoiminta


Ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana.

Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.


Kun aloitat työllistämistä edistävän palvelun, kirjoita hakemukseesi tieto palvelusta kunkin osallistumispäivän kohdalle. TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella.

Kulukorvaus

Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta.

Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä.

Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia.

Kulukorvaus on verotonta tuloa.

 

Poissaolopäivät

Sairausloma, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy ovat hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta. Tällöin poissaolon ajalta maksetaan ansiopäiväraha ilman kulukorvausta.

Sairastumisesta johtuvasta poissaolosta tulee ilmoittaa omaan työttömyyskassaan ansiopäivärahahakemuksessa. Jos poissaolo kestää yli kolme päivää, hakemukseen liitetään lääkärintodistus.

Jos poissaolon syynä on alle 10-vuotiaan lapsen sairaus, oma ilmoitus ansiopäivärahahakemuksessa riittää.

Muissa palvelusta poissaolotilanteissa työ- ja elinkeinotoimisto selvittää poissaolon syyn ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle koskien oikeutta ansiopäivärahaan.

Huom! Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisten opintojen ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

 

Kulukorvaus ulkomailla

Ulkomailla järjestettävään koulutukseen osallistuvalle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten päivärahasta seitsemältä päivältä viikossa.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on järjestetty ilmainen majoitus ja hänelle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivältä.

 

Lisätietoa

TE-toimisto | Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Saat lisätietoja eri palveluista ja niihin hakeutumisesta TE-toimistoista.

Voit myös ottaa puhelimitse yhteyttä Työlinjaan p. 0295 020 700.

akt

 

itf

tatsi