Tietoa etuuksista / Liikkuvuusavustus / Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto

Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa tai lapsikorotusta. Vuonna 2017 peruspäivärahan suuruus on 32,40 €/päivä. Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

 

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työsuhteen kestosta seuraavasti:

  • työsuhde vähintään 2 kk - liikkuvuusavustus 30 päivän ajalta työsuhteen alkamisesta lukien

  • työsuhde vähintään 3 kk - liikkuvuusavustus 45 päivän ajalta työsuhteen alkamisesta lukien

  • työsuhde vähintään 4 kk - liikkuvuusavustus 60 päivän ajalta työsuhteen alkamisesta lukien

 

Liikkuvuusavustuksesta ei vähennetä sosiaalietuuksia tai lasten kotihoidontukea. Liikkuvuusavustusta ei kuitenkaan voida maksaa ansiopäivärahan maksamisen estävän sosiaalietuuden ajalta.

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa ajalta, jolloin työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi.

Jos eroat työstä tai aiheutat työsuhteen päättymisen kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, koko liikkuvuusavustus peritään takaisin. Jos työsuhde päättyy työntekijästä riippumattomista syistä, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa enintään siihen asti, kun työsuhde päättyy.

akt

 

itf

tatsi