Tietoa etuuksista / Vuorotteluvapaa / Tulot vuorotteluvapaan aikana

Tulot vuorotteluvapaan aikana

Vuorottelukorvausta vähentävät vapaan aikana saadut palkka- ja muut työtulot siten, että korvauksen perusteeksi tulee soviteltu päiväraha. Yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta korvaukseen.

Mikäli vuorotteluvapaan aikana maksetaan vuorotteluvapaata edeltäneeltä työssäoloajalta ansaittuja korvauksia, ei niitä vähennetä vuorottelukorvauksesta. Esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana maksettu lomaraha ja erilaiset voitto- ja tulospalkkiot eivät vaikuta vuorottelukorvauksen suuruuteen.

Työttömyysturvaa vähentävät lakisääteiset etuudet (kuten lasten kotihoidontuki) vähentävät myös vuorottelukorvausta.

Muista, että omalta työnantajalta saatu palkka estää vuorottelukorvauksen maksamisen.

akt

 

itf

tatsi