Tietoa etuuksista / Vuorotteluvapaa / Vuorottelukorvauksen määrä ja kesto

Vuorottelukorvauksen määrä ja kesto

Määrä

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Voit arvioida vuorottelukorvauksen suuruuden päivärahalaskurissa (valitse päivärahan lajiksi vuorottelukorvaus).

Vuorottelukorvauksen perusteena oleva ansiopäiväraha lasketaan vuorotteluvapaata edeltävän vähintään 52 kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen suuruutta laskettaessa oteta huomioon lapsikorotuksia tai ansiopäivärahaan liittyviä korotusosia. Vuorottelukorvaus maksetaan ilman omavastuuaikaa viideltä päivältä viikossa neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.

 

Kesto

Vuorotteluvapaan kesto on 100-180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa tulee pitää yhdenjaksoisesti.

Vuorotteluvapaan päättymisestä ennenaikaisesti tai tilapäisestä työhön paluusta on sovittava työnantajan ja vuorottelijan välillä. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Vuorotteluvapaan muutostilanteissa ota aina yhteys myös TE-toimistoon.

Jos palaat tilapäisesti työhön omalle työnantajallesi vuorotteluvapaan aikana, kuluu vuorotteluvapaa työnteon aikana ja jatkuu sen jälkeen alkuperäisen vuorottelusopimuksen mukaisesti, ellei sitä pidennetä.

akt

 

itf

tatsi