Tietoa etuuksista / Vuorotteluvapaa / Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos työntekijä

 • saa työnantajalta palkkaa (ei koske luontoisetuuksia, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan ajan, tai työnantajan kustantamaa koulutusta)

 

 • suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta (kertausharjoitusten ajalta sinulla on kuitenkin oikeus vuorottelukorvaukseen)

 

 • on yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa

 

 • harjoittaa päätoimista yritystoimintaa

 

 • saa sairausvakuutuksen mukaista sairauspäivärahaa (pois lukien omavastuupäivät)

 

 • saa sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityishoitorahaa tai hänelle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi

 

 • saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea

 

 • saat täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta jonkin muun lain nojalla

 

 • saa kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä vanhuuseläkettä tai täyteen eläkkeeseen oikeuttavien palveluvuosien perusteella vanhuuseläkettä

 

 • saat kuntoutustukea tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain perusteella

 

 • suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa

akt

 

itf

tatsi