Tietoa etuuksista / Vuorotteluvapaa / Vuorotteluvapaan edellytykset

Vuorotteluvapaan edellytykset

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että:

  • olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % enimmäistyöajasta)
  • olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä
  • työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan sijaiseksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset
  • kokoaikainen työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista
  • sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut työhistoriaa vähintään 20 vuotta

 

Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä (ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä).

Uudelleen vuorotteluvapaalle lähdettäessä työhistoriaedellytys kahden vapaan välillä on viisi vuotta.

Vuorotteluvapaan sijainen

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhteen alkamista. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

13 kuukauden työssäoloedellytys

13 kuukauden työssäoloedellytykseen voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo, sekä palkallinen että palkaton, rinnastetaan kuitenkin työssäoloon. Kokoaikatyönä pidetään työtä, jossa työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikatyöstä.

20 vuoden työhistoriaedellytys

20 vuoden työhistoriaedellytys tarkistetaan työrekisteriotteesta. Työhistoriaan luetaan kaikki eläkettä kartuttava työskentely, myös yrittäjänä toimiminen sekä lähetettynä työntekijänä tehty työ ja muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty vakuutettu työ luetaan työssäoloaikaan. Aikaan luetaan työ, jonka jäsen on tehnyt täytettyään 18 vuotta. Työssäoloaikaa kartuttavat myös perhevapaat (äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempainraha- ja erityishoitorahakaudet sekä hoitovapaa-aika) sekä varusmies- ja siviilipalvelusaika edellyttäen, että työsuhde on ollut sinä aikana voimassa. Näitä aikoja voi olla työssäoloajasta enintään neljännes.

 

Mikäli olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, voit pyytää meitä laskemaan työhistoriasi.

akt

 

itf

tatsi