Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Vuorottelukorvaushakemuksen liitteet

Jo aiemmin kassalle toimitettuja asiakirjoja ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Se, että toimitat jo hakemuksen liitteenä kaikki tarvittavat asiakirjat, nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja vältyt lisäselvityspyynnöiltä.

Valitse alta haluamasi hakemuksen liitteisiin liittyvä kysymys.

Palkkalaskelma vai palkkatodistus?

Palkkalaskelma/ansioerittely on asiakirja, jonka työnantajasi edustaja antaa sinulle palkanmaksun yhteydessä.

Palkkatodistus taas on työnantajan täyttämä lomake, josta ilmenee muun muassa tiedot työsuhteesta ja palkkatiedot vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta, jona työaika on ollut (tai palkka on maksettu) vähintään 18 tuntia. Jos työssäoloehtosi on täyttynyt 29.12.2013 tai aiemmin, tulee työnantajan täyttää palkkatodistus vähintään 34 työssäoloehdon täyttävältä viikolta. Lisäksi palkkatodistuksesta löytyy eriteltynä mahdolliset lomarahat, lomakorvaus, pitämättömät ns. pekkasvapaat, työsuhteen päättymiseen liittyvät ylimääräiset erät, palkattomat työstä poissaolot, alle 18-tuntiset työviikot jne.

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, pyydä työnantajaasi täyttämään palkkatodistus työttömyyskassaa varten ja toimita se kassalle ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä. Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle löydät täältä.

Vuorottelukorvauksen laskentaa varten palkkatodistus pitää olla vähintään 52 viikon ajalta. Todistus kirjoitetaan vuorotteluvapaata edeltävän kuukauden loppuun.

Lyhytkestoinen, määräaikainen työsuhteeni päättyi. Tarvitaanko siitä joku todistus?

Jos kysymyksessä on ollut lyhytkestoinen määräaikainen kokoaikatyö ja olet työn päätyttyä uudelleen työtön ja sinulle on aiemmin maksettu päivärahaa, toimita kassalle ansiopäivärahahakemuksesi liitteenä kopio

  1. työsopimuksesta
  2. työtodistuksesta ja
  3. palkkatodistus ko. työsuhteen keston ajalta.

 

Kassalle tulee lisäksi ilmoittaa aina, jos olosuhteissasi tapahtuu sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteesi saada etuutta tai pienentää etuuden määrää. Edellä mainittuja muutoksia voivat olla esim. peruspäivärahan saaminen, työnhaun päättyminen, työsuhteen, oman työn tai yritystoiminnan alkaminen tai päättyminen, erorahan saaminen, myönnetty tai evätty palkkaturva, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai vankeusrangaistuksen suorittamisen aloittaminen, joutuminen sairaala- tai muuhun laitoshoitoon sekä muutokset perhesuhteissa.

Ansiopäivärahan jatkohakemuksen liitteineen voit lähettää kassalle silloin, kun määräaikainen työsuhteesi on kestänyt enintään kuusi kuukautta. Verkkopalvelun kautta et voi kuitenkaan lähettää jatkohakemusta, jos edellisestä maksusta on kulunut yli kolme kuukautta tai edellinen maksu on muuta etuutta kuin ansiopäivärahaa. Jos määräaikainen työsuhteesi on ollut pidempi kuin kuusi kuukautta tai jos et voi täyttää verkkopalvelussa ansiopäivärahan jatkohakemusta, käytä alkavaa ansiopäivärahahakemuslomaketta ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Se, että toimitat jo hakemuksen liitteenä kaikki tarvittavat liitteet, nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja vältyt lisäselvityspyynnöiltä.

akt

 

itf

tatsi