Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Hakemuksen liitteet / Määräaikainen työsuhteeni päättyi. Tarvitaanko siitä joku todistus?

Lyhytkestoinen, määräaikainen työsuhteeni päättyi. Tarvitaanko siitä joku todistus?

Jos kysymyksessä on ollut lyhytkestoinen määräaikainen kokoaikatyö ja olet työn päätyttyä uudelleen työtön ja sinulle on aiemmin maksettu päivärahaa, toimita kassalle alkavan hakemuksesi liitteenä kopio

1) työsopimuksesta, 2) työtodistuksesta ja 3) palkkatodistus koko työsuhteen keston ajalta.

Ilmoita kuitenkin aina kaikista muutoksista, mitä on mahdollisesti tapahtunut sen jälkeen, kun sinulle viimeksi maksettiin päivärahaa. Muutoksia voi olla esimerkiksi lasten kotihoidon tuen maksamisen alkaminen tai sairauspäivärahan hakeminen tai muu muutos, jolla saattaa olla vaikutusta työttömyyskassan maksaman etuuden määrään tai oikeuteen saada etuutta.

Jatkohakemuksen liitteineen voit toimittaa ainoastaan silloin, kun työn kesto on ollut enintään kuusi kuukautta. Jos työsuhde on ollut tätä pitempi, toimita alkava hakemus ja liitä tarvittavat liitteet hakemuksen liitteeksi.         
Työttömyyskassa tarkistaa, esimerkiksi minkä alan työehtosopimusta on noudatettu ja että työsuhde on päättynyt määräaikaisuuden vuoksi.  Palkkatodistus on toimitettava aina, kun määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen hakee etuutta kassalta.  

Se, että toimitat jo hakemuksen liitteenä kaikki tarvittavat liitteet, nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja vältyt selvityspyynnöiltä.

akt

 

itf

tatsi