Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Jäsenmaksuasiat / Mistä tuloista jäsenmaksua maksetaan?

Mistä tuloista jäsenmaksua maksetaan?

Jäsenmaksu maksetaan kaikesta veronalaisesta ansiotulosta ja työttömyyskassa perii itse suoraan kassan maksamista etuuksista. Muista sosiaalietuuksista ei makseta jäsenmaksua.

Työttömyyskassan jäsenmaksu on määritelty työttömyyskassan säännöissä (6 §).

Jäsenmaksu on prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perusteena olevasta:

  • palkasta,
  • kassan maksamasta työttömyyspäivärahasta,
  • työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustuesta ja
  • kassan maksamasta muusta veronalaisesta etuudesta.

 

Jäsenmaksua ei siis tarvitse suorittaa esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen maksamasta työmarkkinatuesta tai muusta etuudesta, jota kassa ei maksa. Huolehdi kuitenkin aina, että olet hakenut jäsenmaksuvapautusta sellaisen ajan aikana, jona et maksa jäsenmaksua. Ota yhteys jäsenrekisteriin jäsenmaksuvapautusasioissa.

akt

 

itf

tatsi