Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Muut kysymykset / Miten kotihoidon tuki vaikuttaa päivärahaani?

Miten kotihoidon tuki vaikuttaa päivärahaani ja voinko saada samanaikaisesti päivärahaa sekä kotihoidontukea?

On mahdollista saada kotihoidontukea ja päivärahaa samanaikaisesti.

Jos kotihoidontuki on myönnetty hakijalle, kotihoidon tuki vähennetään hakijan päivärahasta.

Jos kotihoidontuki on myönnetty puolisolle, kotihoidontuki vaikuttaa seuraavasti:
a) molemmat ovat työttömiä: kotihoidontuki vähennetään vain kotihoidontukea saavan puolison päivärahasta
b) puoliso hoitaa itse lasta kotona (esim. hoitovapaalla) : vähennystä EI tehdä
c) puoliso työssä / opiskelee / työkyvytön / yms. : kotihoidontuki vaikuttaa vähentävästi hakijan päivärahaan
d) jos lapsi on säännöllisesti osankin aikaa hoidossa kodin ulkopuolella, kotihoidontuki vähennetään päivärahan saajan päivärahasta.

Muista toimittaa kotihoidontukipäätös kassalle, myös silloin kun kotihoidontukeen tulee muutoksia!!!

akt

 

itf

tatsi