Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Muut kysymykset / Mlloin työssäoloehtoni täyttyy?

Milloin työssäoloehtoni täyttyy?

Työssäoloehto täyttyy, kun on työskennellyt työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa.  Ellei ole työskennellyt vähintään yhtä työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa 30.12.2013 lukien, on työssäoloehdon pituus vähintään 34 kalenteriviikkoa. 

Jokaisena työssäoloehdon täyttävänä kalenteriviikkona työtä on pitänyt olla vähintään 18 tuntia ja palkan on pitänyt ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei työalalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä saatavan palkan vuonna 2014 tulee olla vähintään 1 154 euroa kuukaudessa.    

Päivärahaa hakevalla on myös oltava jäsenyyttä vähintään työssäoloehtoon vaadittavan rajan ja työssäoloehdon on pitänyt täyttyä jäsenyysaikana.

akt

 

itf

tatsi