Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Oikeus lisäpäiviin enimmäismaksuajan jälkeen / 500 päivän maksuaika päättyy, miten toimin?

500 pv enimmäisaikani täyttyy ensi viikon tiistaina ja syntymävuoteni on 1960. Milloin voin lähettää viimeisen hakemuksen ja mitä minun pitää tehdä tämän jälkeen? Milloin pääsen takaisin ansiopäivärahalle?

Voit lähettää hakemuksen aikaisintaan keskiviikkona ja ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon, että 500 pv enimmäisaika on täynnä.

Kassa lähettää sinulle postitse päätöksen 500 päivän täyttymisestä, kun etuutta on maksettu enimmäisaika. Ota tämän jälkeen yhteyttä Kansaneläkelaitokseen ja toimita kassan antaman päätöksen jäljennös hakemuksen liitteenä, kun haet etuutta Kelasta.

Uusi oikeus 500 päivään syntyy, kun olet ollut töissä vähintään 26 viikkoa ja jäät sen jälkeen työttömäksi tai olet saanut kassalta etuutta esimerkiksi osa-aikatyön perusteella ja työssäoloehtosi täyttyy uudelleen päivärahakauden aikana.  Työssäoloviikoiksi luetaan vähintään 18 työssäolotunnin kalenteriviikot 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä.

Tämä koskee niitä henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava kalenteriviikko maanantaista 30.12.2013 lukien. Muutoin sovelletaan 34 kalenteriviikon työssäoloehtoa.   

akt

 

itf

tatsi