Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Oikeus lisäpäiviin enimmäismaksuajan jälkeen / Vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneiden oikeus vanhuuseläkkeeseen 62 vuotiaana

Vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneiden oikeus vanhuuseläkkeeseen 62 vuotiaana

Lisätietoa eläkeasiassasi antaa oma eläkelaitoksesi. Jokaisella eläkelaitoksella on myös omat www-sivustonsa, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa yhteystiedot.  

Jos olet syntynyt 1950 tai myöhemmin ja saat lisäpäiväpäiviltä etuutta kassasta, voi sinulla olla oikeus vanhuuseläkkeeseen 62 -vuotiaana. Tällöin riittää, että sinulle on maksettu lisäpäivinä yksikin päivä.  

Vanhuuseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset työttömyyskassan todistuksen työttömyyspäivärahan lisäpäivistä, jonka voit pyytää työttömyyskassalta. Kerro, että tarvitset todistusta eläkkeen hakemiseksi 62- vuotiaana. 

Toimita kassan todistus omaan eläkelaitokseesi.  Työttömyysetuutta ei haeta kassasta sen jälkeen, mistä lukien hakee vanhuuseläkettä. Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta. Eläkettä ei voida myöntää takautuvasti.

Voit itse valita, haetko eläkettä vai jatkatko työttömyysetuuden hakemista ja työttömänä työnhakijana olemista.   

akt

 

itf

tatsi