Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Omavastuuaika, karenssi ja määräaikaiset maksurajoitukset

Omavastuuaika, karenssi ja määräaikaiset maksurajoitukset

Valitse valikosta haluamasi omavastuuaikaan ja määräaikaisiin maksurajoituksiin (esim. karenssi) liittyvä kysymys.

Mikä on omavastuuaika?

Omavastuuaika on seitsemän työtöntä päivää tai seitsemää työtöntä päivää vastaava aika, jolloin henkilö on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Se asetetaan ansiopäivärahan hakijalle, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa.

Omavastuupäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä päiviä, mutta niiden tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaan ei voida lukea päiviä karenssiajalta tai aikaa, jolloin henkilön työaika on yli 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Omavastuuaikaan luetaan sairausvakuutuksen päivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuaika sekä päivät, joilta henkilölle on maksettu työttömyysetuutta työllistämistä edistävien palvelujen ajalta (TE-palvelut).

Kuinka usein omavastuuaika asetetaan?

Omavastuuaika asetetaan, kun ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta eli kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy, pääsääntöisesti kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisestä maksetusta enimmäisajan ensimmäisestä päivästä ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Mikä on karenssi?

Ns. karenssi (korvaukseton määräaika) on TE -toimiston asettama ajanjakso, jolta päivärahaa ei makseta (poikkeuksena TE-palvelut). TE-toimisto antaa karenssiajasta kassalle sitovan lausunnon, joka estää ansiopäivärahan maksamisen kyseiseltä ajalta. Karenssin pituus vaihtelee 15 päivästä 90 päivään. 90 päivän karenssin voi saada esimerkiksi silloin, kun on itse irtisanonut itsensä työstä ilman pätevää syytä.

Lisätietoa: TE-palvelut | Mitä karenssi tarkoittaa?

Sain työsuhteen päättyessä tukipaketin/kultaisen kädenpuristuksen/kertakorvauksen/muun työsuhteen päättymiseen liittyvän ylimääräisen korvauksen. Miten tämä vaikuttaa päivärahaani?

Työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisestä työsuhteesta lasketun päiväpalkan perusteella. Jaksotusajalta ei makseta päivärahaa.

Esimerkiksi, jos päiväpalkkasi on ollut 100 euroa ja sinulle on maksettu työsuhteen päättyessä 5 000 euron tukipaketti, sinulle ei makseta päivärahaa 50 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.

Miksi kassa pyytää selvitystä ajankäytöstä, vaikka minulla on ollut 3 kuukauden karenssi?

Kassa tarvitsee katkottoman selvityksen ajankäytöstäsi työssäoloehdon seurantaa varten.

Jos olet ollut työssä karenssin aikana, lähetä kassalle myös palkkatodistus, kopio työsopimuksesta ja työtodistuksesta. Katso muut mahdollisesti tarvittavat liitteet täältä.

akt

 

itf

tatsi