Mikä on karenssi, omavastuu?

Ns. karenssi (korvaukseton määräaika) on TE -toimiston asettama ajanjakso, jolta päivärahaa ei makseta (poikkeuksena te -palvelut). Karenssin pituus on esimerkiksi 30, 60 tai 90 päivää.  90 päivän karenssin voi saada esimerkiksi silloin, kun on itse irtisanonut itsensä työstä ilman pätevää syytä.

Omavastuuaika on viittä työtöntä päivää vastaava aika. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuun ajalta ei ole oikeutta päivärahaan (poikkeuksena TE -palvelut).

1.1.2014 lukien omavastuuajan pituus on viisi työtöntä päivää.  

Uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisestä maksetusta 500 päivän ensimmäisestä päivästä ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

akt

 

itf

tatsi