Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Osa-aikatyö ja työt hakujakson aikana

Osa-aikatyö ja työt hakujakson aikana

Valitse alta haluamasi osa-aikatyöhön tai muihin töihin liittyvä kysymys.

Pitääkö minun ilmoittaa kassalle kaikki tekemäni työt?

Kyllä.

Työtulosta (ja sosiaalietuudesta) ilmoittamatta jättäminen katsotaan väärinkäytökseksi. Kaikki työttömyyskassat ilmoittavat tahalliset etuuksien väärinkäytökset poliisille. Useimmiten syyttäjä syyttää etuuden väärinkäytöksen tehnyttä oikeudessa petoksesta, mutta väärinkäytöksen jatkuttua pitkään ja saadun hyödyn ollessa suuri, on rikosnimikkeenä ollut myös törkeä petos.

Aina, jos työttömyysetuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus peritään takaisin.

Olen aloittanut osa-aikatyön. Miten haen soviteltua ansiopäivärahaa?

Soviteltua päivärahaa haetaan aina takautuvasti kyseessä olevan työn palkanmaksujaksojen mukaisesti.

Kun haet soviteltua päivärahaa ensimmäistä kertaa, käytä verkkopalvelussa ansiopäivärahahakemusta. Jatkossa, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, voit käyttää verkkopalvelussa ansiopäivärahan jatkohakemusta (muutettava).

Jos olet aikaisemmin hakenut ansiopäivärahaa 4 viikon jaksoissa ja uuden osa-aikatyösi palkanmaksujakso on aina kalenterikuukausittain, toimi näin:

Kuvitellaan, että aloitat osa-aikatyön keskiviikkona 14.9.2016. Jos viimeinen neljän viikon hakujaksosi on päättynyt sunnuntaina 11.9.2016, täytä seuraava hakemus poikkeuksellisesti ajalta ma 12.9.2016 – pe 30.9.2016. Kirjoita hakemukseen jokaisen työpäivän kohdalle ”työssä” ja tehdyt työtunnit. On erittäin tärkeää, että ilmoitat kaikki tekemäsi työtunnit päivärahahakemuksessasi, ja jos sinulla on ollut esimerkiksi ns. pekkasvapaita, muista merkitä myös ne hakemukseen. Mikäli et ilmoita kaikkia tekemiäsi työtunteja päivärahahakemukseen, hakemuksesi käsittely viivästyy lisäselvityspyyntöjen vuoksi.

Toimita hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksestasi ja syyskuun palkkalaskelmasta.

Hae jatkossa soviteltua ansiopäivärahaa kalenterikuukausittain eli täytä seuraava hakemus siis ajalta 1.10.2016–31.10.2016 ja liitä liitteeksi lokakuun palkkalaskelma.

Jos teet useampaa eri osa-aikatyötä samanaikaisesti, ja niissä on eripituiset palkanmaksujaksot, voit tiedustella sinun tilanteeseesi parhaiten sopivaa hakujaksoa kassasta.

Muista maksaa jäsenmaksu myös osa-aikatyösi tuloista.

Muista ilmoittaa osa-aikatyöstäsi myös TE-toimistoon.

Aloitan alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön kesken hakujakson. Miten tämä vaikuttaa hakujaksooni?

Tasan kaksi viikkoa tai alle kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö ei muuta ansiopäivärahan hakujaksoasi. Liitä tuolloin ansiopäivärahahakemuksesi liitteeksi työsopimus ja palkkatiedot kyseiseltä ajalta. Muista ilmoittaa satunnaisesta kokoaikatyöstäsi myös TE-toimistoon.

Aloitan yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön kesken hakujakson. Pitääkö minun odottaa kunnes hakujakso on täynnä vai voinko lähettää hakemuksen ensimmäisenä työpäivänä?

Voit lähettää hakemuksen heti työsi alettua, jos on selvää, että työ kestää yli 2 viikkoa.

Jos kyseessä on lyhytkestoinen, määräaikainen kokoaikatyö ja haet tämän jälkeen päivärahaa uudelleen kassasta, katso kohta toimintaohjeet täältä kysymyksestä "Lyhytkestoinen, määräaikainen työsuhteeni päättyi. Tarvitaanko siitä joku todistus?"

Minulle on tarjottu osa-aikatyötä. Kannattaako työ ottaa vastaan ja miten se vaikuttaa päivärahaani?

Kassa maksaa soviteltua päivärahaa osa-aikaisen sekä alle kaksi viikkoa kestävän satunnaisen kokoaikatyön ajalta, mikäli muut ehdot täyttyvät. Palkkatulo sekä kassan maksama soviteltu päiväraha ovat pääsääntöisesti aina enemmän kuin päiväraha yksistään.

1.1.2014 lukien on ollut voimassa ns. suoja-osa, joka on kuukauden hakujaksolla 300,00 euroa ja neljän peräkkäisen kalenteriviikon hakujaksolla 279,00 euroa. Tulot otetaan huomioon suojaosuuden ylittävältä osin.

Vaikka palkkasi jäisi alle suojaosuuden määrän, on sinun kuitenkin ilmoitettava kassalle kaikki työskentelysi ja työstä saamasi työtulot eli toimitettava myös aina palkkalaskelma kassalle hakemisjakson ajalta. Vaikkei tulo vaikuttaisi soviteltua päivärahaa maksettaessa, tehty työ voi kuitenkin kerryttää työssäoloehtoa.

Hakemisjakso = sovittelujakso = palkanmaksujakso

Sovitellussa päivärahassa on rajoituksia, jotka voit käydä tarkistamassa kohdasta soviteltu ansiopäiväraha.

Työstä kieltäytyminen voi johtaa TE -toimiston antamaan ns. karenssiin eli korvauksettomaan määräaikaan.

akt

 

itf

tatsi