Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Osa-aikatyö ja työt hakujakson aikana / Minulle on tarjottu osa-aikatyötä. Kannattaako työ ottaa vastaan ja miten se vaikuttaa päivärahaani?

Minulle on tarjottu osa-aikatyötä. Kannattaako työ ottaa vastaan ja miten se vaikuttaa päivärahaani?

Kassa maksaa soviteltua päivärahaa osa-aikaisen sekä alle kaksi viikkoa kestävän satunnaisen kokoaikatyön  ajalta, mikäli muut ehdot täyttyvät.  Pääsääntöisesti puolet ansaitsemastasi työtulosta vaikuttaa vähentävästi päivärahaasi.

1.1.2014 lukien on ollut voimassa ns. suoja-osa, joka on kuukauden aikana 300,00 euroa ja neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana 279,00 euroa.  Tulot otetaan huomioon suojaosuuden ylittävältä osin.

Vaikka palkkasi jäisi alle suojaosuuden määrän, on sinun kuitenkin ilmoitettava kassalle kaikki työskentelysi ja työstä saamasi työtulot eli toimitettava myös aina palkkalaskelma kassalle hakemisjakson ajalta. Hakemisjakso = sovittelujakso = palkanmaksujakso.  

Vaikkei tulo vaikuttaisi soviteltua päivärahaa maksettaessa, tehty työ voi kuitenkin kerryttää työssäoloehtoa.  

Sovitellussa päivärahassa on rajoituksia, jotka voit käydä tarkistamassa kassan www-sivustolta kohdasta ansio-turva.

Työstä kieltäytyminen voi johtaa TE -toimiston antamaan ns. karenssiin eli korvauksettomaan määräaikaan.

 

akt

 

itf

tatsi