Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Sairastuminen hakujakson aikana

Sairastuminen hakujakson aikana

Valitse alta haluamasi sairausasioihin liittyvä kysymys.

Olen sairaana. Pitääkö minun toimittaa hakemuksia ja jos pitää, niin miten toimin?

Työkyvyttömyystilanteessa ensisijainen etuus on Kelan maksama sairaspäiväraha. Kahta etuutta (eli esimerkiksi ansiopäivärahaa ja sairauspäivärahaa) ei voi saada, eikä hakea päällekkäin.

Poikkeuksen muodostaa sairauden alkuaika, jolloin sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen Kelan sairauspäivärahan omavastuun ajalta (sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää). Mikäli siis sairastut ja haet Kelan sairauspäivärahaa, täytä ansiopäivärahahakemus kassalle myös sairauden alkuajalta (sairas) ja ilmoita hakemuksessa, että olet hakenut sairauspäivärahaa Kelasta.

Ilmoita sairauslomajaksot aina TE-toimistoon, jotta se voi lähettää kassalle lausunnon sairausloman kestosta. Kassalle ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta.

Jos sairautesi kestää pidempään kuin sairauspäivärahan omavastuuajan ja sinulle myönnetään Kelan sairauspäiväraha, ei sairauspäivärahan ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Älä toimita hakemuksia kassalle siltä ajalta, jolle sinulle on myönnetty sairauspäiväraha.

Kun työkyvyttömyytesi/sairauspäivärahan maksaminen päättyy, lähetä kassalle taas hakemus normaalisti, mikäli olet työtön. Huolehdi siitä, että ilmoitat myös TE-toimistoon työkyvyttömyytesi päättymisestä.

Jos et hae sairauspäivärahaa Kelalta ja kysymys on yksittäisistä sairaspäivistä (esimerkiksi influenssa 3 päivää), huolimatta siitä, että olet sairaana ellet hae sairauspäivärahaa, ei sinun tarvitse ilmoittaa kassalle tällaisia päiviä (sairas), vaan ilmoitat normaalisti työtön.

Myös muista etuuksista on aina ilmoitettava, esimerkiksi tapaturmayhtiön maksamasta ansionmenetyskorvauksesta.

Sairauspäivärahapäivät eivät vaikuta ansiopäivärahan enimmäisajan kertymiseen.

Olen työttömyyskassan jäsen ja ollut Kelan maksamalla sairauspäivärahalla kohta 300 päivän ajan. Oikeuteni Kelan sairauspäivärahaan päättyy. Mitä teen?

Jos olet ollut sairaana yli vuoden ja saanut Kelasta sairauspäivärahaa enimmäisajan 300 päivää ja olet edelleen työkyvytön, etkä voi palata työhösi, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä eläkelaitokseltasi. Jos työkyvyttömyyseläkehakemuksesi käsittely on kesken tai se on hylätty, voita hakea kassasta ansiopäivärahaa. Voit hakea kassasta ansiopäivärahaa myös, jos työ- ja virkasuhteesi on yhä voimassa, mutta työnantajasi ei voi tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä, etkä saa sairausajan palkkaa työnantajalta.

 

Toimintaohjeet Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täyttyessä:

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä päivänä sairauspäivärahasi maksamisen päätyttyä.

Toimita ensimmäinen hakemus kassaan vähintään kahdelta ensimmäiseltä viikolta. Eli esimerkiksi, jos sairauspäivärahasi maksaminen on päättynyt 31.3., ilmoittaudu TE -toimistoon viimeistään 1.4. ja toimita ensimmäinen hakemus liitteineen kassalle vähintään ajalta 1.4. - 14.4.

Toimita ensimmäisen hakemuksen liitteenä:

  • Palkkatodistus vähintään 26/34 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta ennen siirtymistä Kelan sairauspäivärahalle
  • Mikäli sinulla on voimassa oleva työsuhde, toimita työttömyyskassalle hakemuksen liitteenä työnantajan antama todistus siitä, ettei työnantajallasi ole tarjota sinulle työkykyä vastaavaa työtä

 

Jos sinulla ei ole ollut työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja 30.12.2013 lukien, palkkatodistus kirjoitetaan vähintään 34 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta.

Jos olet ollut työssä mainitun päivämäärän jälkeen yhdenkin työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon, palkkatodistus kirjoitetaan vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta.

Huolehdi myös, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä.

Jos sinulle myönnetään esimerkiksi kuntoutustuki, työttömyyskassa perii jo maksamansa etuuden takaisin suoraan eläkelaitokselta.

Jos olet välittömästi ennen sairauspäivärahan saamista saanut kassalta päivärahaa, sinun ei tarvitse toimittaa jo annettuja tietoja uudelleen.

akt

 

itf

tatsi