Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Sairastuminen hakujakson aikana / Miten haen päivärahaa, kun olen saanut sairauspäivärahaa?

Olen työttömyyskassan jäsen ja ollut Kelan maksamalla sairauspäivärahalla kohta 300 päivän ajan. Oikeuteni sairauspäivärahaan päättyy. Miten minun tulee toimia?

Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäinen päivä sairauspäivärahasi maksamisen päätyttyä.

Toimita ensimmäinen hakemus kassaan vähintään kahdelta ensimmäiseltä viikolta, esimerkiksi jos sairaspäivärahasi maksaminen on päättynyt 31.3., ilmoittaudu TE -toimistoon viimeistään 1.4. ja toimita ensimmäinen hakemus liitteineen kassalle vähintään ajalta 1.4. - 14.4.     

Toimita ensimmäisen hakemuksen liitteenä:

  • Palkkatodistus vähintään 26/34 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta ennen siirtymistä Kelan sairauspäivärahalle
  • Huolehdi, että työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä
  • Mikäli sinulla on voimassa oleva työsuhde, toimita työttömyyskassalle hakemuksen liitteenä työnantajan antama todistus siitä, ettei työnantajallasi ole tarjota sinulle työkykyä vastaavaa työtä

 

Jos sinulla ei ole ollut työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja 30.12.2013 lukien, palkkatodistus kirjoitetaan vähintään 34 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta.

Jos olet ollut työssä mainitun päivämäärän jälkeen yhdenkin työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon, palkkatodistus kirjoitetaan vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta.

Jos sinulle myönnetään esimerkiksi kuntoutustuki, työttömyyskassa perii jo maksamansa etuuden takaisin suoraan eläkelaitokselta.

Jos olet välittömästi ennen sairauspäivärahan saamista saanut kassalta päivärahaa, sinun ei tarvitse toimittaa jo annettuja tietoja uudelleen.

akt

 

itf

tatsi