Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Sairastuminen hakujakson aikana / Sairastuminen hakujakson aikana

Pitääkö minun toimittaa hakemuksia nyt, kun olen sairaana ja jos pitää, niin miten toimin?

 

Täytä hakemus normaalisti myös sairauden alkuajalta, sillä sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen Kelan sairauspäivärahan omavastuun ajalta (sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää).   

Ilmoita aina hakemuksessa, että olet hakenut sairaspäivärahaa.

Ilmoita sairauslomajaksot aina TE -toimistoon, jotta se voi lähettää kassalle lausunnon sairausloman kestosta. Kassalle ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta.

Jos sairaus kestää pitempään kuin sairaspäivärahan omavastuuajan ja sinulle myönnetään sairauspäiväraha, ei sairauspäivärahan ajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Älä toimita hakemuksia kassalle siltä ajalta, jolle on myönnetty sairaspäiväraha.     

Kun työkyvyttömyytesi/sairauspäivärahan maksaminen päättyy, lähetä kassalle taas hakemus normaalisti työttömyysajalta. Huolehdi siitä, että ilmoitat myös työ- ja elinkeinotoimistoon työkyvyttömyytesi päättymisestä.

Kahta etuutta ei voi saada, eikä hakea päällekkäin. Työkyvyttömyystilanteessa on ensisijainen etuus Kansaneläkelaitoksen maksama sairaspäiväraha. 

Jos et hae sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta ja kysymys on yksittäisistä sairaspäivistä (esimerkiksi influenssa 3 päivää), huolimatta siitä, että olet sairaana ellet hae sairauspäivärahaa, ei sinun tarvitse ilmoittaa kassalle tällaisia päiviä (sairas), vaan ilmoitat normaalisti työtön.

Myös muista etuuksista on aina ilmoitettava, esimerkiksi tapaturmayhtiön maksamasta ansionmenetyskorvauksesta.          

akt

 

itf

tatsi