Työriidat

Valitse alta haluamasi työriitoihin liittyvä kysymys.

Työriitani on nyt käsitelty oikeudessa ja se on saanut lainvoiman. Työnantaja on velvoitettu maksamaan minulle irtisanomisajan palkkaa ja vahingonkorvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Miten tämä vaikuttaa päivärahaani?

Työttömyysturvalain mukaan irtisanomisajan palkka estää työttömyysetuuden maksamisen siltä ajalta, kun siihen on ollut oikeus. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että palkkaa ja työttömyysetuutta ei voida maksaa samalta ajalta. Vahingonkorvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä taas ei vaikuta työttömyysetuuksiin.

Jos oikeus on velvoittanut työnantajan maksamaan sinulle esimerkiksi kuuden kuukauden irtisanomisajan palkkana 20.000 euroa, ottaa kassan takaisinperintäkäsittelijä asiasi käsittelyyn. Jos sinulle on maksettu työttömyysetuutta työsopimuksen irtisanomisesta lukien kuuden kuukauden ajalta, kassa perii sinulta takaisin sinulle ko. aikana maksetut työttömyysetuudet.

Vahingonkorvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä ei vaikuta päivärahaasi, eikä sitä siis tietenkään peritä takaisin.

Muista, että työriitojen käsittely oikeudessa kestää nykyään jopa monia vuosia, joten takaisinperintä voi kohdistua monen vuoden takaisiin sinulle maksettuihin työttömyysetuuksiin.

akt

 

itf

tatsi