Rajatyöntekijä

Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee tai on työskennellyt muussa EU-/ETA-maassa kuin omassa asuinvaltiossaan.

Jos työskentelet tai olet työskennellyt muussa EU/ETA-maassa kuin mikä on asuinvaltiosi, riippuu työttömyyden laadusta, mikä maa maksaa sinulle työttömyyspäivärahaa. Jos olet osittain työtön (työsuhde on edelleen voimassa, mutta olet esimerkiksi lomautettu, teet osa-aikatyötä tai olet tarvittaessa työhön kutsuttava), työttömyyspäivärahan maksaa työskentelymaan laitos.

Jos olet työskennellyt muussa EU/ETA-maassa kuin mikä on asuinvaltiosi, ja jäät kokonaan työttömäksi, työttömyyspäivärahan maksaa asuinvaltiosi laitos. Tämän takia sinun tulee rekisteröityä työnhakijaksi asunvaltiossasi. Voit halutessasi rekisteröityä työnhakijaksi myös työskentelyvaltiossasi, mutta työttömyyspäivärahan maksaa pääsääntöisesti asuinvaltiosi laitos.

Rajatyöntekijyys pähkinänkuoressa:

 1. Sovellettava lainsäädäntö

  - (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (perusasetus)
  - (EY) N:o 987/2009 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (täytäntöönpanoasetus)
  - Velvoittaa kaikkia työttömyysetuuden maksajia; Suomessa työttömyyskassoja sekä Kelaa
  - Etuudet maksetaan kunkin maan kansallisen lainsäädännön mukaan

 2. Etuudet maksaa asuinvaltio, paitsi osittain ja ajoittain työttömälle etuudet maksaa työskentelyvaltio, esim. lomautuksen ajalta etuudet maksetaan Suomesta, vaikka hakijan asuinvaltio ei ole Suomi.

 3. Kokonaan työtön rajatyöntekijä, jonka asuinvaltio on esim. Viro, saa etuudet Virosta.

 4. Suomessa asuva työntekijä saa etuudet Suomesta. Hakijan kansalaisuudella ei ole merkitystä.

 5. Asuinpaikka ratkaistaan tekemällä kokonaisarvio seuraavilla kriteereillä:

  - työsuhteen laatu ja kesto
  - perhe
  - vakituinen asunto

 6. Asumisen määrittäminen ei kuulu Työ- ja elinkeinotoimiston toimivaltaan. Työvoimapoliittinen lausunto koskee ainoastaan sitä, että henkilö on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi (Työttömyysturvalaki 2 luku 1 §), mutta te-toimisto ei tutki työnhakijan asumistilannetta.

 7. Mikäli asuinvaltio on muu kuin työskentelyvaltio, saa työskentelyvaltiossa tehdyt työskentely- ja vakuutuskaudet siirrettyä ja luettua hyväkseen hakiessaan työttömyysetuutta asuinvaltiostaan. Tämän vuoksi työttömyyskassan jäsenyys Suomessa työskentelyn aikana kannattaa.

akt

 

itf

tatsi