Usein kysyttyä / Usein kysyttyä / Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvauksen hakeminen

Olen jäämässä vuorotteluvapaalle. Mistä minun tulee huolehtia ennen vuorotteluvapaan alkua?

Ennen vuorotteluvapaan alkua TE-toimistolle tulee toimittaa

  • sinun ja työnantajan allekirjoittama vuorottelusopimus
  • luotettava selvitys vapaan edellytysten täyttymisestä (esim. jäljennös palkkatodistuksesta, josta ilmenee edeltävän 13 kuukauden työssäolo ja sen kokoaikaisuus)

 

Vaikka olisit sopinut, että työnantaja toimittaa edellä mainitut asiakirjat TE-toimistoon, varmista silti itse ennen vuorotteluvapaalle jäämistä, että ne varmasti ovat TE-toimistolla. Voit samalla varmistaa TE-toimistosta, että heillä on kaikki tarvittava työvoimapoliittisen lausunnon antamiseksi.

Viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen TE-toimistolle tulee toimittaa luotettava selvitys työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi eli mielellään jäljennös hänen työsopimuksesta tai määräyskirjasta.

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytyksenä on 1.1.2016 alkaen ollut, että sinulla on työeläkelakien mukaista työssäoloa vähintään 20 vuotta. Voit varmistaa työssäolohistoriasi täyttymisen esimerkiksi ottamalla yhteyttä Kuljetusalan Työttömyyskassaan.

Työttömyyskassalle tulee toimittaa seuraavat selvitykset:

  • vuorotteluvapaahakemus
  • vuorottelusopimus
  • palkkatodistus vähintään 52:lta viikolta vuorotteluvapaan alkamisesta taaksepäin

 

Lisätietoa: TYJ - Vuorotteluvapaa

akt

 

itf

tatsi