Yhteystiedot ja tietoa kassasta / Tietoa työttömyyskassasta / Kassan hallinto ja organisaatio

Kuljetusalan Työttömyyskassan hallinto ja organisaatio

 

Kuljetusalan Työttömyyskassassa ylintä päätösvaltaa käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva edustajakokous; seuraavan kerran vuonna 2018. Edustajakokouksen välillä ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva valtuusto, johon kuuluu 20 edustajakokouksen valitsemaa jäsentä. Työttömyyskassan käytännön toimintaa johtaa 15-jäseninen hallitus. Hallitukselle asioita valmistelee työvaliokunta.

Edustajakokous kokoontuu joka neljäs vuosi ja valitsee hallituksen puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet. Edustajakokous valitsee myös valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja varsinaiset sekä varajäsenet.

 

Valtuustoon kuuluu valtuuston puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä 17 jäsentä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 14 jäsentä.

 

Työvaliokunta toimii hallituksen alaisena ja valmistelee asiat hallitukselle. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan jäsenet, eli työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, neljä hallituksen jäsentä ja työttömyyskassan johtaja. Kaudelle 2014-2018 työvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Piirainen Marko, puheenjohtaja, Sorvali Arto, Pasanen Harri, Zitting Simo, Hemming Tom ja kassanjohtaja Anne Liikanen.  

Kuljetusalan Työttömyyskassan toimipiste sijaitsee Helsingin Hakaniemessä. Työttömyyskassalla on lisäksi neuvontapalvelua 11 AKT ry:n ja yhdessä SMU ry:n aluetoimistossa ympäri maata. Kuljetusalan Työttömyyskassan palveluksessa on noin 30 työttömyysturvan ammattilaista.

Hakemusten käsittely sekä jäsenten neuvontapalvelu tapahtuu viidessä maksutiimissä, joissa kussakin on neljä etuuskäsittelijää. Etuuskäsittelijöiden esimiehinä toimivat etuusvastaavat Maritta Toivonen sekä Raili Karell. Työttömyyskassan johtajana toimii Anne Liikanen ja hallintosihteerinä Annina Peltonen.

 

 

 

akt

 

itf

tatsi