Alterneringsledighet

OBS! Sidorna uppdateras för närvarande (Administratör 25.1.2016)

 

Alterneringsledighet och -ersättning


Alterneringsledigheten är ett arrangemang, där en heltidsanställd arbetstagare eller en arbetstagare, vars arbetstid överskrider 75 % av heltidsarbetstiden i branschen blir alterneringsledig genom ett avtal med sin arbetsgivare och arbetsgivaren för samma tid anställer en person som är inskriven som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Som alterneringsvikarie ska man i första hand anställa en ung person, en långtidsarbetslös eller en nyligen utexaminerad arbetslös.

OBS!

Alterneringsersättningen ska ansökas senast inom tre månader från och med att alterneringsledigheten inleddes, men ansökan kan lämnas redan innan alterneringsledigheten inleds.

akt

 

itf

tatsi