Alterneringsledighet / Alterneringsersättningens storlek

OBS! Sidorna uppdateras för närvarande (Administratör 25.1.2016)

Alterneringsersättningens storlek

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetspenning som personen skulle ha rätt till vid arbetslöshet. Vid uträkning av alterneringsersättningen beaktas inte barnförhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Vid uträkning av den arbetslöshetsdagpenning som utgör grunden för alterneringsersättningen beaktas löneinkomsterna för minst 52 veckor före alterneringsledigheten.

Alterneringsersättning betalas utan självrisktid för fem dagar i veckan i fyra veckans period.

Likt andra förmåner som arbetslöshetskassorna betalar är alterneringsersättningen inkomst som är underkastad förskottsinnehållning.

Inkomster från den egna arbetsgivaren under alterneringsledigheten förhindrar utbetalningen av alterneringsersättning.

 

Om avtalet om alterneringsledigheten har ingåtts senast 31.12.2015 och alterneringsledigheten börjar senast 31.3.2016, föregående regleringar nedanför för alterneringsledighet gällas:

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetspenning som personen skulle ha rätt till vid arbetslöshet. Vid uträkning av alterneringsersättningen beaktas inte barnförhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid uträkning av den arbetslöshetsdagpenning som utgör grunden för alterneringsersättningen beaktas löneinkomsterna för minst 52 veckor före alterneringsledigheten.
 
Alterneringsersättningen är 80 procent av dagpenningen om den som blir alterneringsledig har en arbetshistoria på minst 25 år som berättigar till pension innan alterneringsledigheten börjar.
 
Likt andra förmåner som arbetslöshetskassorna betalar är alterneringsersättningen inkomst som är underkastad förskottsinnehållning.
 
En naturaförmån som den sökande har haft under sin anställning och som denne fortsätter ha tillgång till under alterneringsledigheten påverkar inte alterneringsersättningens storlek och denna förmån dras inte heller av som inkomst under alterneringsledigheten.

Till exempel en bostadsförmån, som är en förmån underkastad förskottsinnehållning och som i övriga fall skulle beaktas som grund för en förmån, förbises vid uträkning av alterneringsersättningens storlek om den sökande utnyttjar förmånen även under alterneringsledigheten. Om den sökande däremot har haft till exempel en bilförmån och han eller hon ger upp denna förmån för alterneringsledigheten, beaktas förmånen vid uträkning av alterneringsersättningen som inkomst som är underkastad förskottsinnehållning.

akt

 

itf

tatsi