Alterneringsledighet / Alterneringsledighetens längd

OBS! Sidorna uppdateras för närvarande (Administratör 25.1.2016)

Längd

Alterneringsledigheten varar 100-180 kalendardagar. Alterneringsledigheten hålls i en period. Av särskilda skäl kan en redan avtalad alterneringsledighet förlängas under alterneringsledighetens gång, men man ska komma överens om förlängningen senast två månader innan den ursprungliga alterneringsledigheten upphör. Hela alterneringsledigheten ska hållas inom två år från det att den började.

Om den alterneringslediga återgår tillfälligt till arbete hos sin arbetsgivare under alterneringsledigheten, löper alterneringsledigheten under arbetet och fortsätter därefter i enlighet med det ursprungliga alterneringsavtalet.

 

Om avtalet om alterneringsledigheten har ingåtts senast 31.12.2015 och alterneringsledigheten börjar senast 31.3.2016, föregående regleringar nedanför för alterneringsledighet gällas:

Alterneringsledigheten varar 100-360 kalenderdagar. Alterneringsledigheten kan delas upp på perioder på minst 100 dagar. Periodisering av alterneringsledigheten ska avtalas i alterneringsavtalet innan ledigheten börjar. Hela alterneringsledigheten ska dock hållas inom två år från det att den började. Av särskilda skäl kan en redan avtalad alterneringsledighet förlängas under alterneringsledighetens gång, men man ska komma överens om förlängningen senast två månader innan den ursprungliga alterneringsledigheten upphör. Hela alterneringsledigheten ska hållas inom två år från det att den började.
 
Om den alterneringslediga återgår tillfälligt till arbete hos sin arbetsgivare under alterneringsledigheten, löper alterneringsledigheten under arbetet och fortsätter därefter i enlighet med det ursprungliga alterneringsavtalet.

akt

 

itf

tatsi